Nadanie Odznaczeń dla Zarządu FDG S.A. oraz Grupy Kapitałowej Inprod

 

W dniu 19 października 2015 r. w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojewoda Śląski wręczył :

Panu Prezesowi Januszowi Wójcikowi nadaną przez Ministra Gospodarki Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej;

Panu Wiceprezesowi Tomaszowi Wójcikowi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrny Krzyż Zasługi ;

Pani Katarzynie Baron Dyrektor ds. Administracji nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

granitinprodpokwandw